Koncept

Elementární hudební výuka Hudbohraní zprostředkovává kontakt s hudbou a jazykem (mateřským i cizím) hravou formou bez tlaku na výkon a pěstuje přirozené vlastnosti dítěte: hravost, smysl pro kolektiv,  radost z pohybu a  bohatství jeho fantazie. Hudbohraní volně navazuje na kurzy Musikgarten vedené v Českých Budějovicích Dr. Janou Bürgers. Vychází z kombinace myšlenek Carla Orffa, kurzů Musikgarten a poznatků muzikoterapie a psycholingvistiky.

Česká Orffova společnost popisuje elementární hudbu takto: „Elementární hudba není nikdy hudba samotná, nýbrž je hudbou, která je ve spojení s pohybem, tancem a řečí – je to hudba, kterou musíme sami hrát. Elementární hudba je zemitá, přirozená, snadná, každému srozumitelná a odpovídá povaze dítěte.“ (https://www.orff.cz)