Lektorka

Dagmar Šotolová (Kubatová) je absolventkou Konzervatoře v Českých Budějovicích v oboru příčná flétna.

Elementární hudební výchovou se zabývala ve své absolventské práci „Využití hudby ve výuce cizích jazyků“ (2010):

Kromě schopnosti koncentrace a motoriky rozvíjí tato metoda především jazykové vyjadřování.

Vychází totiž z prostých lidových říkadel a známých melodií.

V zásadě „kombinuje rytmickou řeč podobnou rapování s gesty, pohybem, improvizovaným zpěvem a hrou na jednoduché perkusní nástroje (bubínky, zvonky, xylofony).“[1]

Rytmický cit se pěstuje od samého počátku práce, a to rytmickým deklamováním slov, říkadel, veršů. Současně se začíná s tzv. hrou na tělo, což znamená, že se vyjadřuje rytmus slov tleskáním, dupáním, pleskáním, luskáním prstů anebo kombinacemi těchto úkonů.“[2]

 

Studium Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru bohemistika a germanistika uzavřela diplomovou prací „Problémy poslechu s porozuměním ve výuce češtiny u německých rodilých mluvčích“ (2008).

Při své pedagogické praxi na reálné škole v německém Wunsiedelu (Sigmund-Wann-Realschule Wunsiedel), na Škole turizmu v rakouském Bad Leonfeldenu (Tourismusschulen Bad Leonfelden), na gymnáziu BORG v Linci i při privátních individuálních lekcích využívá své výukové písně při výuce češtiny nebo němčiny jako cizího jazyka.

Kurzu Hudbohraní se věnuje od od října 2010. Od roku 2015 pořádá kroužek za účasti svého tehdy 6měsíčního syna.

Hru na příčnou flétnu a pikolu uplatňuje během svých soukromých hodin a jako bývalá členka orchestru Dechové harmonie Konzervatoře v Č.Budějovicích, nyní jako hráčka v orchestru Jihočeský symfonický bigband.

Mezi její koníčky patří kromě provozování a poslechu hudby také tanec, kultura, jazyky a gastronomie.

Je rovněž spolupořadatelkou mezinárodních tanečních setkání kruhových tanců pod vedením Veroniky Kraus. V budoucnosti chce rozvíjet své vzdělání v oblasti kruhových tanců pro děti i dospělé.

(https://www.bewegungskompetenzen.at/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=135&Itemid=528)

 

[1] CAMPBELL, Don. Mozartův efekt. Praha: Eminent, 2008, s. 172.

[2] POŠ, Vladimír. Komentář desky In HURNÍK, Ilja, EBEN, Petr. Orff Schulwerk – výběr skladeb pro děti. Praha: Dětský sbor čs. rozhlasu, 1966.