Náplň

Podstatou Hudbohraní je kombinace pohybu (tanec se stuhami a šátky, s obručí), zpěvu, poslechu,

mluveného slova a hry na „Orffovy nástroje“ (dřívka, zvonečky, rolničky, klapačky, chrastidla…).

Účast v hodině předpokládá aktivitu dětí, u těch menších i jejich rodičů. 

Hudbohraní probíhající částečně dvojjazyčně (česky a německy) nevyžaduje žádné předchozí znalosti a umožňuje aktivní poznání mateřského i cizího jazyka zblízka.

Hudbohraní funguje od roku 2010. Za tu dobu se proměnilo do podoby, která se svou skladbou stále přizpůsobuje individuálně podle složení skupinky dětí i jejich rodičů. Pro děti kolem 3 let jsou více včleňovány aktivity, které podporují spolupráci s druhými (např. tance v kruhu, vedení se za ruku "v hadovi", předávání hudebních nástrojů apod.). Každá z hodin reaguje svou náplní na aktuální roční období, svátky a tradice. 

Nejvíce se vliv hudbohraní projevuje u dětí, které chudí na hodiny kontinuálně od útlého věku. Děti dávají zpětnou vazbu po několika hodinách v závislosti na jejich věku a temperamentu. Od prvních momentů veškeré "hudbohrací" činnosti "ukládají do své hlavy", což se projeví později. Mnohdy se nestačíme divit, co vše dokáží.

Každá hodina je jiná stejně jako každý člověk, a to je zábavné a poučné!